Thursday, October 7

Naiyya riasengnge maradeka,
Tellumi pannessai:
Seuani, tenrilawai ri olona.
Maduanna, tenriangkai’ riada-adanna.
Matellunna, tenri atteangngi lao maniang,
lao manorang, lao orai, lao alau,
lao ri ase, lao ri awa”
Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, maka artinya kurang lebih
“Yang disebut merdeka,
Hanya tiga hal yang menentukannya:
Pertama, tidak dihalangi kehendaknya.
Kedua, tidak dilarang mengeluarkan pendapat.
Ketiga, tidak dilarang ke selatan,
ke utara, ke barat, ke timur,
ke atas dan ke bawah”

No comments: